• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Bilhengar

Kjøp av hengar i fellesskap

Av Styret

Nordsida Utviklingslag tek initiativ til innkjøp av ein bilhengar.
Nordsida Utviklingslag tek initiativ til innkjøp av ein bilhengar. Vi tenkjer oss at det er mange som har LITT bruk for hengar, men ikkje så ofte at dei vil kjøpe hengar åleine. Vi tilbyd difor å organisere det slik at alle interesserte kan få vere med.
Vi gjer det på følgjande måte:
1. Alle som er interesserte, melder frå til oss. Dette er uforpliktande.
2. Vi tek kontakt med desse og diskuterer korleis det kan gjerast.
3. Når vi har funne ut av detaljane tek vi bindande påmelding.
4. Interessentane betaler inn avtalt sum og vi kjøper hengar.
Vi legg opp til at dette skal vere sjølvfinansiert ved at medeigarane deler utgiftene. Vert det t.d. 5 medeigarar og vi kjøper ein hengar til 10.000 kr, vert det 2000 kr å betale pr. stk.
Interesserte kan ringe til
Lars Bergset 977 39 422 eller
Ottar Ulvedal 913 43 223.
(Sist oppdatert 05.februar 2010, 09:40)

Gå til nyhendearkiv