• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nordsida Utviklingslag

Nordsida Utviklingslag er Sogn og Fjordane sitt eldste utviklingslag, stifta i 1988. Sidan oppstarten har vi drive med ulike prosjekt og utviklingstiltak i bygdene Blakset, Fjelli og Randabygda/Hopland.Sagedammen © Kristian Solvang
Sagedammen
Kristian SolvangSagedammen på Ulvedal - her har Utviklingslaget stått ansvarleg for utvikling og restaurering.

Dersom du har gode idear til utviklingstiltak i bygdene våre kan du ta kontakt med oss.
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))