• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Fjelli Ungdomslag - Om oss

Fjelli Ungdomslag

Fjelli Ungdomslag
6795 Blaksæter
hc.roset@gmail.com

STYRET 2012

Leiar: Hilde -Caroline Roset 99240913
Nestleiar: Elin Berglid97124189
Kasserar: Jon-Rune Heimlid 95768396
Sekretær: Elling Sølvbereg 90676246
Studieleiar:
Ungd.repr: Oda -Elise Slettenes 95170184
Husutleige: Asbjørg/Arne Sølvberg 57875615/ 48226994
Dansegruppa: Asbjørg/Arne Sølvberg 57875615