• Lote
  • Hennebygda
  • Randabygda/Hopland
  • Fjelli
  • Blakset

Velg bygd over for lokale nyheiter, arrangement og informasjon

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nordsida sokneråd - Om oss

Nordsida sokneråd

Nordsida sokneråd
v/Oddvar Bergset
Bergset
6795 Blaksæter
Tlf.: Sekr: 99 26 37 03
Mob.: Sekr: 99 26 37 03
nordsida.sokn@gmail.com
I 2019 vart det gjennomført soknerådsval

Frå 1. november. 2019 er soknerådet slik samansett:

Soknerådet
Leiar: Jorunn Beinnes Roset
Nestleiar: Bern Ragnvald Veddegjerde
Kasserar: Aslaug Håøy Nygård

Gunnhild Bergset
Ingvild Sætren
Kjell Ove Bergset
(Soknepresten er også fast medlem) Hege Høibye

Soknerådet har desse underutvala:
  • Diakoniutval
  • Trusopplæringsutval
  • Gudsteneste- og Musikk-utval
  • Prydnadsutval
  • Seniorutval


Tilsette ved Nordsida kyrkje, pr. januar 2020
Sokneprest Hege Høibye
Kateket Beate Nes
Kyrkjetenar og reinhaldar Oddvar Bergset
Kyrkjegardsarbeid Vert utført av andre tilsette i Stryn Kyrkjeleg Fellesråd
Organist Oddvar Bergset
Sekretær i soknerådet Oddvar Bergset
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))